Hyresregler

Poolområdet
Det åligger hyresgästen att respektera de regler för poolanläggningen som finns anslagna inom respektive bostadsområde.
Poolerna är oftast stängda under lågsäsong (slutet oktober - maj) .

Husdjur
Det är inte tillåtet att medföra husdjur till lägenheten.

Skador
Det åligger hyresgästen att vara aktsam om lägenheten samt dess inredning. Hyresgästen är betalningsansvarig för alla skador som åsamkas lägenheten som t.ex. skador på möbler eller inredning, sönderslaget porslin mm. Rökning är inte tillåten i våra uthyrningsfastigheter.

Övrigt
Det är inte tillåtet att ta med lägenhetens handdukar till stranden.
Det gäller samma regler som på alla andra ställen i världen när det gäller respekten för att grannar inte ska störas nattetid. Har klagomål på hyresgästen framförts av hyresvärdens representant i Spanien och rättelse inte sker har hyresvärdens representant rätten att omedelbart avhysa hyresgästen. Några krav på återbetalning av erlagd hyreskostnad kan ej riktas mot varken SpanienVilla.se eller hyresvärd.
SpanienVilla.se eller hyresvärd kan heller inte göras ansvarig för att butiker, restauranger, poolanläggningar etc. kan vara stängda under lågsäsong. Inte heller för eventuella inbrott, strömavbrott, Tv, internet som inte fungerar, buller, insekter och liknande.
Tv och internet som inte fungerar kan vi inte själva hjälpa er med. Det krävs att service personal kommer ut och tittar vilket under högsäsong kan dröja upp mot en vecka.

Vi kan heller inte garantera att semesterbostäderna är lämpade för allergiker eller andra särskilt överkänsliga personer.
Reklamationer Reklamation mot bostaden skall omedelbart framföras till hyresvärdens representant på plats.
Reklamationer som framförs i efterhand utan att lokal representant kontaktats under vistelsen kan ej beaktas.